15% rabatu na okresową kontrolę i czyszczenie syfonów umywalek, pisuarów, kratek ściekowych oraz płukanie i gruntowne czyszczenie drenażu infiltracyjnego Biologicznych Oczyszczalni Ścieków wg. ustalonego ze Zleceniodawcą stałego Harmonogramu zadań.

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • Usuwanie awarii kanalizacyjnych w zakresie drożności:
  likwidacja zatorów,usuwanie przerostów korzeni, usuwanie złogów tłuszczów, kamienia kotłowego itd.
 • Czyszczenie rurociągów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej
 • Profilaktyczne oraz awaryjne czyszczenie systemów drenażowych Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków
 • Odmulanie studni rewizyjnych i zbiorczych na sieciach kanalizacyjnych, odwodnienia liniowego Acco Drain, odpływów ulicznych, kratek podwórzowych z nagromadzonych osadów metodą wiaderkowania
 • Wykonywanie inspekcji wizyjnych sieci nowych oraz używanych kanalizacji ulicznych i innych wraz z nagrywaniem inspekcji na DVD, pendrive oraz wykonaniem szczegółowego protokołu inspekcji.
 • Wykonujemy ekspertyzy związane z problemami eksploatacyjnymi sieci kanalizacyjnych.

W udrożnianiu wewnętrznych systemów kanalizacyjnych stosujemy metodę elektromechaniczną (wysokoobrotowe spirale z zestawem wymiennych końcówek frezujących, napędzane elektrycznie) – szczególnie przydatną dla takich prac. Nie używamy wody pod ciśnieniem,nie zalewamy węzłów sanitarnych i innych pomieszczeń , udrożniając „na sucho” rurociągi, nie powodując wylewania się nieczystości z niedrożnych rurociągów.

Jest to metoda czysta, bezpieczna i skuteczna przy usuwaniu wszelkich zatorów wewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie renomowanych firm Niemieckich.

kanalserwis24_krecik_40
kanalserwis24_krecik_23

Czyszczenie systemów drenażowych Biologicznych Oczyszczalni

Wykonujemy płukanie systemów rozsączających ścieki w Przydomowych Biologicznych Oczyszczalniach Ścieków.

Systemy drenażowe końcowej mineralizacji ścieków i infiltracji cieczy w glebę są obciążane ściekami oczyszczonymi w 80-95 % w zależności od systemu mini – biobloku. Ciecz wprowadzana do drenażu stanowi zawiesinę wodną z drobinami biomasy, w której cząstki organiczno-mineralne stanowią rodzaj pylastej mieszaniny, osadzającej się  w funkcji czasu w perforowanych drenach rozsączających. Jest to proces naturalny i nieunikniony, który powoduje zamulanie się perforacji sączków a przenikająca  maź zaczyna osadzać się na  filtrach odwrotnych otuliny sączków, co w konsekwencji  spowalnia procesy infiltracji oraz ostatecznej mineralizacji ścieków przez kolonie bakterii aerobowych. Dlatego niezmiernie ważnym zabiegiem konserwacyjnym jest  okresowe- najlepiej  dwukrotne w ciągu roku a już niezbędnie konieczne – jednoroczne, systematyczne oczyszczanie układu  drenażowego z nagromadzonych złogów pylastych. Zaniechanie płukania systemu drenarskiego w pierwszym etapie powoduje nieliniowe zmniejszanie wydajności infiltracji, by w końcu doprowadzić do całkowitego zamulenia i zaprzestania działania biobloku.

Zalecamy wykonywanie  czyszczenia systemów rozsączających ścieki  dwukrotnie , systematycznie w ciągu roku, by uchronić się od przykrych konsekwencji konieczności wymiany drenażu oraz obsypki.

Czyścimy sączki drenarskie używając łączonej metody elektromechanicznej i hydrodynamicznego płukania z odsysaniem osadu.

kanalserwis24_krecik_21

Wykonujemy inspekcję rurociągów kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych i dymowych, kanałów klimatyzacyjnych.

Realizujemy inne zlecenia podglądu wizyjnego trudno dostępnych miejsc w zakresie budownictwa ogólnego:

 • kanałów zsypowych na śmieci
 • sufitów podwieszanych
 • stropodachów
 • szybów instalacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych
 • innych wskazanych przez Klienta miejsc

Realizujemy pełną inspekcję nowych rurociągów kanalizacyjnych na obiektach przed kolaudacją z pełnym opisem szczegółów inspekcji w formie protokołu, z naniesionymi istotnymi szczegółami na nagrany obraz.

Ustalamy:

 • przebieg trasy kanalizacji
 • stopień zanieczyszczenia osadami
 • położenie zatoru i jego przyczynę( w przypadkach, kiedy rurociąg nie jest przepełniony ściekami)
 • stan połączeń rur
 • wykrywamy nieszczelności połączeń, rysy i pęknięcia wewnętrzne rur,itp.
 • wykonujemy oględziny stanu technicznego innych trudno dostępnych miejsc, zleconych przez Klienta.

Na zlecenie Klienta rejestrujemy obraz z wykonanego przeglądu na płytach DVD oraz opisujemy stan badanego odcinka, wykonując szczegółowy protokół z inspekcji wizyjnej. Protokół wraz z nagraniem DVD stanowi podstawową dokumentację z przeprowadzonej inspekcji.

Drobne naprawy instalacji WODNO-KANALIZACYJNYCH

Wykonujemy również drobne naprawy instalacji wodnych i sanitarnych. Wymieniamy uszczelki , montujemy krany, baterie , regulujemy i czyścimy spłuczki itp. Mocujemy muszle klozetowe, umywalki.

Naprawiamy uszkodzenia rurociągów zewnętrznych w zakresie nie wymagającym stosowania sprzętu ciężkiego. Monter oceni zakres wymaganych prac określając możliwości przyjęcia zlecenia.